کیه که گوش بده؟

باید روزی هزار بااار با خودم تکرار کنم، زندگی اونجایی نیست که همه دوست داشتنی‌هات رو باهم داشته باشی.

انقدر بی‌تابی نکن.