فراز و نشیباش

علی‌الحساب اینو گوش کنید تا شب بیام بگم امروز و فردا قراره چجوری بگذره.

Ludovico Enaudi - Experience

پ.ن: به لطف مریم..