این روزای نوشتنی

دلم می‌خواد بنویسم. دلم می‌خواد از تک تک چیزایی که ذهنمو درگیر می‌کنه بنویسم ولی دلمم نمیخواد این همه موضوع نوشتن رو با این هول هولی نوشتنا خراب کنم.

فردا یه وقتِ تپل میذارم تا راجع به تک‌تک چیزایی که این روزا ذهنمو مشغول کرده بنویسم. تا تک‌تکِ آهنگایی که دلم می‌خواست رو اینجا و تو کانال ثبت کنم. تا برم یقه آقاگل رو بگیرم و بگم درستشم نیست این کارا...