تمرین فرستادن خر است

خب خب غر بزنم؟ :)

تا ۴ ساعت و نیم دیگه باید ۴تا سوال ریاضی فیزیک رو برا تی‌ای بفرستم و هنوز حتی نمیدونم چی بنویسم :دی

کوله به دوشی‌ها..