این روزا

امروز روزِ پرکارِ خوبی بود.

دانشگاه نرفتم و کلی کار کردم به جاش و فردا هم قراره کلی کار کنم. با این که بازم پاور ccdها و تمرین ریاضی‌فیزیکم موند، ولی خب دیگه بیشتر از این نمی‌کشیدم! 

دلم میخواد دوباره کتاب‌ خوندنا و فیلم دیدنامو شروع کنم، ولی اون سه‌ هفته‌ی اول و مشکلات روحی‌‌ای که داشتم، کلی عقبم انداخت و حالا باید بکوب درس بخونم. اخر هفته بعد یه میدترم دارم و هفته بعدش هم یه میدترم دیگه! من می‌تونم. سرویس میشم ولی می‌تونم. قول میدم.

کوله به دوشی‌ها..