من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

می‌بارم می‌رقصم می‌ریزم…

اگه قرار بود با معجزه به خدا ایمان بیارم، میگفتم وقتی چشام اشکی میشه، دلم میگیره، برام بغل‌کن بفرست، دیگه هیچی ازت نمی‌خوام…