من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی

شاید این آزاردهنده ترین حس قشنگ دنیاس که ده شب بیاد دم خونتونو به خاطر اشتباهی که کردی بغلت کنه

بیخود نیست که از وقتی اومده تو زندگیم بی اهمیت تر شدم به آدما و رفتاراشون

فقط یه دونه از اینا بسه تا آدم بیخیال کل دنیا شه و هیش کی براش مهم نباشه و فقط دیوونه وار بخنده، عاشق شه، گریه کنه و به جنون برسه

اگه داشتن تو معجزه خدا نیست پس باید تعریف معجزه رو عوض کرد…

ببخشید که انقد اذیتت می‌کنم خب؟