من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

بغلم کن ازم همه چیمو بگیر

زندگی من به دو بخش تقسیم میشه

وقتایی که منطق حاکمه بر من

وقتایی که بغل حاکمه

و امان از وقتی که بغل می‌خوام

فقط باید بخوابم

شب بخیر