من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

میشه دوباره صدا بشی تو قلبم؟

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید