من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

ستاره‌ها نهفته در آسمان ابری

دلم گرفته ای دوست

هوای گریه با من…