من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

آخرین روزت

عجیب بودی

آنقدر عجیب و دوست‌داشتنی که نمی‌دانم برایت چه بنویسم

غمگینم کردی، بارها و بارها

اما هر بار در صدد جبرانش می‌آمدی و شگفت‌زده می‌شدم

اشک‌هایم شاید در تو به اوج خود رسید اما لبخند‌هایم هم واقعی‌ترین‌ها بود

تو لذت‌بخش بودی

پر از شکست و موفقیت

پر از دوری و نزدیکی

پر از درد و شادی

پر از همه‌ی حس‌های دنیا در کنار هم و این بی نظیر بود :)

خدا به همراهت جانا…