من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

دارم در مقابل حماقت، سکوت کردن رو یاد می‌گیرم…

بعضی آدما واقعا لیاقت ندارن بچه تربیت کنند

واقعا لیاقت ندارن