من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

من به یک لیلی محتاجم

گاهی وقتها با خودم فکر می‌کنم که کاش لیلی زن نبود تا عوام این همه به اشتباه نمی‌افتادند

Fatemeh シ.
۰۸ اسفند ۱۹:۵۷
عنوان و متن، از مجموعه داستان‌های کوتاه غیرقابل چاپ سیدمهدی شجاعی