من و خدات دوتا دیوونه ایم ..

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست می دارم ...

تو روح عنوان اصن :/

دارم یه فیلمیو می‌بینم که نباید ببینم

و دیالوگاش داره منو می‌کشه

لعنتی ِ لجباز ِ کله شق

چرا وقتی پاکش کرده بودی برش گردوندی

اه اه اه -_-

بعدا نوشت: فیلم عالی بود ولی کشنده :|